Výsledky

Priebežné poradie po 9. kole - Sveržov

Muži

DHZ 1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.kolo8.kolo9.kolo Celkovo
1. Kecerovce15201317
20
17111711141
2. Vyšná Voľa91717
15
13
13
92015128
3. Becherov
20
10
20
20
11
20
2113117
4. Sveržov131591310
11
15
3
20
109
5. Hrabovec1011
5
617
15
13
5
17
99
6. FireRacing Sport1
13
10
10
9
8
17
11
584
7. Spišský Štvrtok3
7
15
11823
13
971
8. Drienov193115
9
7
10
8
63
9. Bystré8249315151057
10. Pušovce
4
27064
20
6
1
50
11. Hankovce
11
3
11527
6
1
450
12. Dlhé nad Cirochou008776
8
4747
13. Reľov
17
810110
2
1
646
14. Bzenov B72
2
452
10
9
2
43
15. Bzenov A
5
6
2
2
4
1
2
8131
16. Kamenica nad Cirochou656320
4
2230
17. Horňa11281027022
18. Svidník22221
5
20319
19. Kuková122
2
232
2
2
18
20. Rokytov0
4
00000004

Ženy

DHZ 1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.kolo8.kolo9.kolo Celkovo
1. Spišský Štvrtok Ženy10
8
8101010
8
101084
2. Šarišské Michaľany81010858101868
3. Bystré143
6
8568243
4. Hankovce2
6
63
6
3
55
5
41
5. Spišský Štvrtok Dorky6255
2
21
6
433
6. Kuková53222
6
34229
7. Hrabovec322
4
3
2
2
2
6
26
8. Svidník4
5
1
2
1
4
1
2323
9. Horňa22
4
14043
2
22
9.kolo - Sveržov (10.09.2022)

Muži

p.č. DHZ 1.k - ĽP 1.k - PP 2.k - ĽP 2.k - PP Výsledný čas Získane body
1. Sveržov 14.86 14.76 NP NP 14.86 20
2. Hrabovec 15.68 15.56 14.68 14.99 14.99 17
3. Vyšná Voľa 14.99 14.36 14.69 15.41 14.99 15
4. Becherov 15.42 14.85 15.02 14.89 15.02 13
5. DHZ Bretejovce 15.80 14.73 15.18 14.94 15.18 --
6. Pavlice 14.24 15.23 14.36 19.15 15.23 --
7. Kecerovce 27.82 28.38 15.11 15.27 15.27 11
8. Žipov 15.37 14.74 NP NP 15.37 --
9. Žipov B 15.17 15.39 15.59 15.23 15.39 --
10. Chmiňany NP NP 15.19 15.40 15.40 --
11. Bystré 16.33 15.18 15.60 14.80 15.60 10
12. Spišský Štvrtok 15.02 15.84 15.63 15.50 15.63 9
13. Ekospol 15.66 15.40 NP NP 15.66 --
14. Terňa NP NP 15.81 15.65 15.81 --
15. Drienov NP NP 16.04 16.23 16.23 8
16. Dlhé nad Cirochou 15.64 16.26 15.26 16.91 16.26 7
17. Reľov 16.18 16.38 NP NP 16.38 6
18. FireRacing Sport 15.22 16.71 16.99 16.78 16.71 5
19. Hankovce NP NP 16.89 14.66 16.89 4
20. Svidník 30.56 30.29 16.61 16.93 16.93 3
21. Bajerov 15.53 17.02 NP NP 17.02 --
22. Uzovské Pekľany NP NP 17.08 16.37 17.08 --
23. Kuková 16.19 17.90 NP NP 17.90 2
24. Bzenov B 17.09 18.23 NP NP 18.23 2
25. Kamenica nad Cirochou 18.33 18.13 23.76 23.41 18.33 2
26. Belá nad Cirochou - ženy 20.68 19.76 22.29 22.60 20.68 --
27. Bzenov A NP NP NP NP 1
28. Pušovce NP NP NP NP 1

Ženy

p.č. DHZ 1.k - ĽP 1.k - PP 2.k - ĽP 2.k - PP Výsledný čas Body
1. Spišský Štvrtok Ženy 17.01 17.78 17.10 16.34 17.1 10
2. Šarišské Michaľany 20.27 17.69 17.51 17.01 17.51 8
3. Šindliar 17.92 18.44 18.60 19.68 18.44 --
4. Hrabovec 18.74 19.71 20.35 19.04 19.71 6
5. Hankovce NP NP 19.86 20.67 20.67 5
6. Spišský Štvrtok Dorky 22.07 20.35 19.35 23.53 22.07 4
7. Svidník 19.77 23.91 22.44 22.39 22.44 3
8. Bystré 19.52 24.98 17.44 23.51 23.51 2
9. Horňa 22.22 24.29 NP NP 24.29 2
10. Kuková 34.77 39.41 NP NP 39.41 2
Priebežné poradie po 8. kole - Oľšavce

Muži

DHZ 1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.kolo8.kolo9.kolo Celkovo
1. Kecerovce15201317
20
1711170130
2. Vyšná Voľa91717
15
13
13
9200113
3. Becherov
20
10
20
20
11
20
210104
4. Sveržov131591310
11
15
3089
5. Hrabovec1011
5
617
15
13
5
082
6. FireRacing Sport1
13
10
10
9
8
17
11
079
7. Spišský Štvrtok3
7
15
11823
13
062
8. Drienov193115
9
7
10
055
9. Pušovce
4
27064
20
6
049
10. Bystré824931515047
11. Hankovce
11
3
11527
6
1
046
12. Bzenov B72
2
452
10
9
041
13. Reľov
17
810110
2
1
040
14. Dlhé nad Cirochou008776
8
4040
15. Bzenov A
5
6
2
2
4
1
2
8030
16. Kamenica nad Cirochou656320
4
2028
17. Horňa11281027022
18. Svidník22221
5
20016
19. Kuková122
2
232
2
016
20. Rokytov0
4
00000004

Ženy

DHZ 1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.kolo8.kolo9.kolo Celkovo
1. Spišský Štvrtok Ženy10
8
8101010
8
10074
2. Šarišské Michaľany81010858101060
3. Bystré143
6
8568041
4. Hankovce2
6
63
6
3
55036
5. Spišský Štvrtok Dorky6255
2
21
6
029
6. Kuková53222
6
34027
7. Svidník4
5
1
2
1
4
1
2020
8. Hrabovec322
4
3
2
2
2
020
9. Horňa22
4
14043020
8.kolo - Oľšavce (20.08.2022)

Muži

p.č. DHZ 1.k - ĽP 1.k - PP 2.k - ĽP 2.k - PP Výsledný čas Získane body
1. Vyšná Voľa 14.05 14.57 14.32 14.30 14.32 20
2. Kecerovce 14.52 15.36 14.81 14.79 14.81 17
3. Bystré 14.93 14.87 16.51 16.38 14.93 15
4. Spišský Štvrtok 15.42 14.99 15.12 14.89 15.12 13
5. FireRacing Sport 14.64 15.15 17.39 15.24 15.15 11
6. Uzovské Peklany 15.37 14.25 14.66 15.40 15.37 --
7. Drienov 15.39 14.44 NP NP 15.39 10
8. Bzenov B 15.52 15.42 18.35 16.05 15.52 9
9. Bzenov A 15.58 15.14 18.11 20.47 15.58 8
10. Horňa 18.75 17.91 15.63 15.39 15.63 7
11. Pušovce 15.01 15.88 NP NP 15.88 6
12. Hrabovec 14.80 16.10 NP NP 16.10 5
13. Dlhé nad Cirochou 16.19 15.85 16.83 16.84 16.19 4
14. Sveržov 16.39 14.27 26.43 13.93 16.39 3
15. Kuková NP NP 15.53 16.68 16.68 2
16. Kamenica nad Cirochou 19.16 20.22 15.91 17.38 17.38 2
17. Clowienka 40.25 37.37 NP NP 40.25 --
18. Becherov NP NP NP NP 1
19. Reľov NP NP NP NP 1
20. Hankovce NP NP NP NP 1

Ženy

p.č. DHZ 1.k - ĽP 1.k - PP 2.k - ĽP 2.k - PP Výsledný čas Body
1. Spišský Štvrtok Ženy 16.70 16.21 15.90 17.04 16.7 10
2. Bystré NP NP 17.36 17.34 17.36 8
3. Belá nad Cirochou 17.57 23.33 18.40 18.67 18.67 --
4. Spišský Štvrtok Dorky NP NP 18.98 19.06 19.06 6
5. Hankovce NP NP 19.32 18.61 19.32 5
6. Kuková NP NP 19.78 18.47 19.78 4
7. Horňa 19.79 19.49 18.40 22.59 19.79 3
8. Svidník 21.70 24.08 NP NP 24.08 2
9. Hrabovec NP NP 27.77 28.88 28.88 2
10. Šarišské Michaľany NP NP NP NP 0 1
Priebežné poradie po 7. kole - Hankovce

Muži

DHZ 1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.kolo8.kolo9.kolo Celkovo
1. Kecerovce15201317
20
171100113
2. Becherov
20
10
20
20
11
20
200103
3. Vyšná Voľa91717
15
13
13
90093
4. Sveržov131591310
11
15
0086
5. Hrabovec1011
5
617
15
130077
6. FireRacing Sport1
13
10
10
9
8
170068
7. Spišský Štvrtok3
7
15
118230049
8. Hankovce
11
3
11527
6
0045
9. Drienov193115
9
7
0045
10. Pušovce
4
27064
20
0043
11. Reľov
17
810110
2
0039
12. Dlhé nad Cirochou008776
8
0036
13. Bzenov B72
2
452
10
0032
14. Bystré82493150032
15. Kamenica nad Cirochou656320
4
0026
16. Bzenov A
5
6
2
2
4
1
2
0022
17. Svidník22221
5
20016
18. Horňa11281020015
19. Kuková122
2
2320014
20. Rokytov0
4
00000004

Ženy

DHZ 1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.kolo8.kolo9.kolo Celkovo
1. Spišský Štvrtok Ženy10
8
8101010
8
0064
2. Šarišské Michaľany81010858100059
3. Bystré143
6
8560033
4. Hankovce2
6
63
6
3
50031
5. Spišský Štvrtok Dorky6255
2
210023
6. Kuková53222
6
30023
7. Svidník4
5
1
2
1
4
1
0018
8. Hrabovec322
4
3
2
20018
9. Horňa22
4
14040017
7.kolo - Hankovce (07.08.2022)

Muži

p.č. DHZ 1.k - ĽP 1.k - PP 2.k - ĽP 2.k - PP Výsledný čas Získane body
1. Vtáčkovce 14.30 14.35 14.22 14.39 14.35 --
2. Pušovce NP NP 14.80 14.46 14.80 20
3. FireRacing Sport 15.67 15.34 14.65 14.90 14.90 17
4. Sveržov 14.91 14.84 15.87 14.48 14.91 15
5. Hrabovec 14.88 15.05 16.73 16.81 15.05 13
6. Kecerovce 15.17 14.26 16.59 14.55 15.17 11
7. Bzenov B 15.23 15.16 NP NP 15.23 10
8. Vyšná Voľa 15.25 14.06 NP NP 15.25 9
9. Dlhé nad Cirochou 15.64 15.21 NP NP 15.64 8
10. Drienov 15.75 14.66 15.66 14.56 15.66 7
11. Hankovce NP NP 15.05 15.79 15.79 6
12. Bystré 18.45 17.82 15.83 15.93 15.93 5
13. Kamenica nad Cirochou 16.20 15.45 17.96 17.64 16.20 4
14. Spišský Štvrtok NP NP 16.49 14.48 16.49 3
15. Kuková 15.83 16.72 18.63 19.14 16.72 2
16. Reľov 16.46 16.78 NP NP 16.78 2
17. Horňa 17.08 15.97 NP NP 17.08 2
18. Becherov 17.12 16.69 NP NP 17.12 2
19. Belá nad Cirochou - muži NP NP 22.10 22.78 22.78 --
20. Svidník 27.64 23.60 23.24 21.68 23.24 2
21. Bzenov A NP NP 25.90 25.16 25.90 2

Ženy

p.č. DHZ 1.k - ĽP 1.k - PP 2.k - ĽP 2.k - PP Výsledný čas Body
1. Šarišské Michaľany 20.16 19.19 17.02 17.30 17.3 10
2. Spišský Štvrtok Ženy 18.01 15.81 18.30 18.04 18.01 8
3. Bystré 18.59 18.25 17.40 18.79 18.59 6
4. Hankovce 18.32 19.11 18.61 20.34 19.11 5
5. Horňa 19.33 19.58 19.58 19.28 19.58 4
6. Kuková NP NP 20.04 18.41 20.04 3
7. Hrabovec NP NP 19.20 20.71 20.71 2
8. Spišský Štvrtok Dorky NP NP NP NP 0 1
9. Svidník NP NP NP NP 0 1
Priebežné poradie po 6. kole - Sp. Štvrtok

Muži

DHZ 1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.kolo8.kolo9.kolo Celkovo
1. Kecerovce15201317
20
17000102
2. Becherov
20
10
20
20
11
20
000101
3. Vyšná Voľa91717
15
13
13
00084
4. Sveržov131591310
11
00071
5. Hrabovec1011
5
617
15
00064
6. FireRacing Sport1
13
10
10
9
8
00051
7. Spišský Štvrtok3
7
15
118200046
8. Hankovce
11
3
1152700039
9. Drienov193115
9
00038
10. Reľov
17
81011000037
11. Dlhé nad Cirochou00877600028
12. Bystré82493100027
13. Pušovce
4
2706400023
14. Kamenica nad Cirochou65632000022
15. Bzenov B72
2
45200022
16. Bzenov A
5
6
2
2
4
1
00020
17. Svidník22221
5
00014
18. Horňa11281000013
19. Kuková122
2
2300012
20. Rokytov0
4
00000004

Ženy

DHZ 1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.kolo8.kolo9.kolo Celkovo
1. Spišský Štvrtok Ženy10
8
810101000056
2. Šarišské Michaľany8101085800049
3. Bystré143
6
8500027
4. Hankovce2
6
63
6
3
00026
5. Spišský Štvrtok Dorky6255
2
200022
6. Kuková53222
6
00020
7. Svidník4
5
1
2
1
400017
8. Hrabovec322
4
3
2
00016
9. Horňa22
4
14000013
6.kolo - Sp. Štvrtok (24.07.2022)

Muži

p.č. DHZ 1.k - ĽP 1.k - PP 2.k - ĽP 2.k - PP Výsledný čas Získane body
1. Štôla 14.18 14.26 NP NP 14.26 --
2. Becherov NP NP 14.59 14.49 14.59 20
3. Kecerovce 14.66 14.32 15.12 14.67 14.66 17
4. Spišská Belá 17.96 17.93 14.80 14.80 14.80 --
5. Hrabovec 17.16 16.02 14.81 14.81 14.81 15
6. Vyšná Voľa 15.28 14.66 14.82 14.65 14.82 13
7. Sveržov NP NP 14.85 14.74 14.85 11
8. Reľov NP NP 14.88 14.77 14.88 10
9. Drienov 15.67 15.43 15.22 15.28 15.28 9
10. FireRacing Sport 14.46 15.38 14.51 15.43 15.38 8
11. Hankovce 15.32 15.88 15.59 14.94 15.59 7
12. Dlhé nad Cirochou 14.73 15.85 15.49 15.94 15.85 6
13. Reľov B NP NP 15.89 15.61 15.89 --
14. Belá nad Cirochou 19.11 19.55 15.74 15.91 15.91 --
15. Svidník 18.90 19.30 16.02 16.10 16.10 5
16. Pušovce 14.72 16.11 14.32 16.16 16.11 4
17. Kuková 16.32 16.41 NP NP 16.41 3
18. Bzenov B 16.49 16.18 16.71 16.74 16.49 2
19. Raslavice 16.58 15.85 17.30 15.55 16.58 --
20. Spišský Štvrtok 14.96 16.66 NP NP 16.66 2
21. Bystré NP NP NP NP 1
22. Bzenov A NP NP NP NP 1

Ženy

p.č. DHZ 1.k - ĽP 1.k - PP 2.k - ĽP 2.k - PP Výsledný čas Body
1. Spišský Štvrtok Ženy NP NP 16.60 15.64 16.6 10
2. Šarišské Michaľany 18.16 16.19 17.46 16.76 17.46 8
3. Kuková 17.93 18.53 21.95 21.86 18.53 6
4. Bystré 19.59 19.37 18.55 18.25 18.55 5
5. Svidník 19.96 20.07 19.16 19.11 19.16 4
6. Spišská Sobota 16.53 19.22 NP NP 19.22 --
7. Hankovce 18.82 19.25 21.03 21.27 19.25 3
8. Spišský Štvrtok Dorky 25.77 25.98 21.19 20.62 21.19 2
9. Hrabovec 20.00 22.98 NP NP 22.98 2
10. Bzenov 24.93 27.66 NP NP 27.66 --
11. Belá nad Cirochou - ženy 43.54 43.42 39.65 48.70 43.54 --
Priebežné poradie po 5. kole - Hrabovec

Muži

DHZ 1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.kolo8.kolo9.kolo Celkovo
1. Kecerovce15201317
20
000085
2. Becherov
20
10
20
20
11
000081
3. Vyšná Voľa91717
15
13000071
4. Sveržov131591310000060
5. Hrabovec1011
5
617000049
6. Spišský Štvrtok3
7
15
118000044
7. FireRacing Sport1
13
10
10
9
000043
8. Hankovce
11
3
1152000032
9. Drienov193115000029
10. Reľov
17
8101000027
11. Bystré82493000026
12. Kamenica nad Cirochou65632000022
13. Dlhé nad Cirochou00877000022
14. Bzenov B72
2
45000020
15. Pušovce
4
2706000019
16. Bzenov A
5
6
2
2
4000019
17. Horňa11281000013
18. Svidník2222100009
19. Kuková122
2
200009
20. Rokytov0
4
00000004

Ženy

DHZ 1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.kolo8.kolo9.kolo Celkovo
1. Spišský Štvrtok Ženy10
8
81010000046
2. Šarišské Michaľany8101085000041
3. Hankovce2
6
63
6
000023
4. Bystré143
6
8000022
5. Spišský Štvrtok Dorky6255
2
000020
6. Kuková53222000014
7. Hrabovec322
4
3000014
8. Svidník4
5
1
2
1
000013
9. Horňa22
4
14000013
5.kolo - Hrabovec (17.07.2022)

Muži

p.č. DHZ 1.k - ĽP 1.k - PP 2.k - ĽP 2.k - PP Výsledný čas Získane body
1. Kecerovce 14.72 15.75 14.47 14.39 14.47 20
2. Hrabovec 19.06 17.79 14.56 14.45 14.56 17
3. Drienov 14.44 14.70 15.98 16.76 14.70 15
4. Vyšná Voľa 14.19 14.85 NP NP 14.85 13
5. Becherov NP NP 15.09 14.67 15.09 11
6. Sveržov 15.38 14.99 14.89 16.30 15.38 10
7. FireRacing Sport 14.90 15.53 NP NP 15.53 9
8. Spišský Štvrtok 15.45 15.57 NP NP 15.57 8
9. Hrabovec starí paní NP NP 15.35 15.80 15.80 --
10. Dlhé nad Cirochou 15.99 15.23 NP NP 15.99 7
11. Pušovce 14.20 16.16 14.69 17.80 16.16 6
12. Bzenov B 16.46 15.85 20.22 15.34 16.46 5
13. Zlaté 16.65 15.36 NP NP 16.65 --
14. Bzenov A 15.93 16.74 15.28 18.16 16.74 4
15. Bystré NP NP 16.86 15.07 16.86 3
16. Hankovce 17.07 15.48 NP NP 17.07 2
17. Kamenica nad Cirochou NP NP 15.60 17.71 17.71 2
18. Kuková B 18.49 16.44 NP NP 18.49 --
19. Kuková NP NP 19.21 17.75 19.21 2
20. Svidník NP NP NP NP 1
21. Reľov NP NP NP NP 1
22. Horňa .NP NP NP NP 1
23. Lučka NP NP NP NP --

Ženy

p.č. DHZ 1.k - ĽP 1.k - PP 2.k - ĽP 2.k - PP Výsledný čas Body
1. Spišský Štvrtok Ženy 17.36 17.47 18.61 17.96 17.47 10
2. Bystré 17.75 19.69 18.56 18.22 18.56 8
3. Hankovce NP NP 17.67 18.97 18.97 6
4. Šarišské Michaľany 19.90 19.19 20.19 19.39 19.9 5
5. Belá nad Cirochou - ženy NP NP 19.39 20.65 20.65 --
6. Zlaté 20.66 20.73 22.20 27.20 20.73 --
7. Horňa 22.28 21.34 33.79 35.46 22.28 4
8. Hrabovec NP NP 22.08 27.43 27.43 3
9. Spišský Štvrtok Dorky NP NP 21.41 27.92 27.92 2
10. Kuková NP NP 23.19 34.00 34 2
11. Bzenov ženy 38.25 37.93 NP NP 38.25 --
12. Svidník NP NP NP NP 0 1
Priebežné poradie po 4. kole - Kamenica nad Cirochou

Muži

DHZ 1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.kolo8.kolo9.kolo Celkovo
1. Becherov
20
10
20
20
0000070
2. Kecerovce152013170000065
3. Vyšná Voľa91717
15
0000058
4. Sveržov13159130000050
5. Spišský Štvrtok3
7
15
110000036
6. FireRacing Sport1
13
10
100000034
7. Hrabovec1011
5
60000032
8. Hankovce
11
3
1150000030
9. Reľov
17
8100000026
10. Bystré82490000023
11. Kamenica nad Cirochou65630000020
12. Dlhé nad Cirochou00870000015
13. Bzenov B72
2
40000015
14. Bzenov A
5
6
2
2
0000015
15. Drienov19310000014
16. Pušovce
4
2700000013
17. Horňa11280000012
18. Svidník2222000008
19. Kuková122
2
000007
20. Rokytov0
4
00000004

Ženy

DHZ 1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.kolo8.kolo9.kolo Celkovo
1. Šarišské Michaľany8101080000036
2. Spišský Štvrtok Ženy10
8
8100000036
3. Spišský Štvrtok Dorky62550000018
4. Hankovce2
6
630000017
5. Bystré143
6
0000014
6. Svidník4
5
1
2
0000012
7. Kuková53220000012
8. Hrabovec322
4
0000011
9. Horňa22
4
1000009
4.kolo - Kamenica nad Cirochou (03.07.2022)

Muži

p.č. DHZ 1.k - ĽP 1.k - PP 2.k - ĽP 2.k - PP Výsledný čas Získane body
1. Becherov 14.53 14.06 NP NP 14.53 20
2. Kecerovce 15.24 14.08 14.24 14.72 14.72 17
3. Vyšná Voľa 14.67 16.74 14.80 14.50 14.80 15
4. Sveržov 14.29 14.87 NP NP 14.87 13
5. Spišský Štvrtok NP NP 14.89 15.11 15.11 11
6. FireRacing Sport 15.26 14.91 15.46 14.82 15.26 10
7. Bystré 18.66 15.78 15.31 14.88 15.31 9
8. Horňa NP NP 15.74 15.59 15.74 8
9. Dlhé nad Cirochou 15.40 20.03 15.78 15.59 15.78 7
10. Hrabovec 17.16 16.76 15.98 14.58 15.98 6
11. Hankovce 16.22 14.86 NP NP 16.22 5
12. Bzenov B NP NP 15.86 16.31 16.31 4
13. Kamenica nad Cirochou 15.35 17.09 16.48 16.59 16.59 3
14. Kuková 16.94 17.12 NP NP 17.12 2
15. Bzenov A 15.88 17.31 NP NP 17.31 2
16. Belá nad Cirocho NP NP 18.67 16.15 18.67 --
17. Svidník NP NP 20.14 19.73 20.14 2
18. Drienov NP NP NP NP 1

Ženy

p.č. DHZ 1.k - ĽP 1.k - PP 2.k - ĽP 2.k - PP Výsledný čas Body
1. Spišský Štvrtok Ženy 17.17 17.18 16.81 16.72 16.81 10
2. Šarišské Michaľany 17.75 17.18 18.96 16.98 17.75 8
3. Bystré 17.08 18.19 NP NP 18.19 6
4. Spišský Štvrtok Dorky 19.38 17.78 18.79 18.31 18.79 5
5. Belá nad Cirochou - ženy 18.73 20.01 19.72 19.04 19.72 --
6. Hrabovec 20.59 20.42 22.69 22.78 20.59 4
7. Hankovce 20.91 22.93 18.57 20.92 20.92 3
8. Kuková NP NP 22.28 20.88 22.28 2
9. Svidník NP NP 24.58 21.56 24.58 2
10. Horňa NP NP NP NP 0 1
Priebežné poradie po 3. kole - Kecerovce

Muži

DHZ 1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.kolo8.kolo9.kolo Celkovo
1. Becherov
20
10
20
00000050
2. Kecerovce15201300000048
3. Vyšná Voľa9171700000043
4. Sveržov1315900000037
5. Reľov
17
8100000026
6. Hrabovec1011
5
00000026
7. Spišský Štvrtok3
7
15
00000025
8. Hankovce
11
3
1100000025
9. FireRacing Sport1
13
10
00000024
10. Kamenica nad Cirochou65600000017
11. Bystré82400000014
12. Pušovce
4
2700000013
13. Drienov19300000013
14. Bzenov A
5
6
2
00000013
15. Bzenov B72
2
00000011
16. Dlhé nad Cirochou0080000008
17. Svidník2220000006
18. Kuková1220000005
19. Rokytov0
4
00000004
20. Horňa1120000004

Ženy

DHZ 1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.kolo8.kolo9.kolo Celkovo
1. Šarišské Michaľany8101000000028
2. Spišský Štvrtok Ženy10
8
800000026
3. Hankovce2
6
600000014
4. Spišský Štvrtok Dorky62500000013
5. Svidník4
5
100000010
6. Kuková53200000010
7. Horňa22
4
0000008
8. Bystré1430000008
9. Hrabovec3220000007
3.kolo - Kecerovce (26.06.2022)

Muži

p.č. DHZ 1.k - ĽP 1.k - PP 2.k - ĽP 2.k - PP Výsledný čas Získane body
1. Becherov 14.41 14.45 15.65 15.11 14.45 20
2. Vyšná Voľa 15.14 14.14 14.53 14.66 14.66 17
3. Spišský Štvrtok 14.13 15.46 14.32 14.96 14.96 15
4. Kecerovce 15.18 15.05 15.85 14.95 15.18 13
5. Vtáčkovce 14.40 16.64 14.47 15.30 15.30 --
6. Hankovce 17.10 15.67 15.41 15.29 15.41 11
7. FireRacing Sport 14.75 15.47 20.49 20.15 15.47 10
8. Sveržov 17.11 17.38 14.73 15.50 15.50 9
9. Dlhé nad Cirochou 15.43 16.05 15.67 15.23 15.67 8
10. Pušovce 16.14 16.11 NP NP 16.14 7
11. Lúčka 16.42 17.61 16.15 14.18 16.15 --
12. Kamenica nad Cirochou 16.44 16.16 15.76 16.53 16.44 6
13. Hrabovec 16.64 15.32 16.66 17.50 16.64 5
14. Bystré 19.41 16.40 16.30 16.69 16.69 4
15. Drienov 18.61 16.92 15.90 16.98 16.98 3
16. Kuková B 17.25 16.46 NP NP 17.25 --
17. Horňa NP NP 17.61 15.23 17.61 2
18. Svidník 17.68 16.28 NP NP 17.68 2
19. Bzenov A 16.24 17.90 NP NP 17.90 2
20. Bzenov B 20.45 15.55 NP NP 20.45 2
21. Kuková 20.68 20.97 NP NP 20.97 2
22. Bretejovce NP NP NP NP --
23. Reľov NP NP NP NP 1

Ženy

p.č. DHZ 1.k - ĽP 1.k - PP 2.k - ĽP 2.k - PP Výsledný čas Body
1. Šarišské Michaľany 19.16 16.86 17.10 17.05 17.1 10
2. Spišský Štvrtok Ženy 18.15 16.53 18.36 18.46 18.15 8
3. Vtáčkovce 18.18 18.97 NP NP 18.97 --
4. Hankovce 18.85 19.23 NP NP 19.23 6
5. Spišský Štvrtok Dorky 40.96 41.19 20.51 22.22 22.22 5
6. Horňa NP NP 22.22 22.31 22.31 4
7. Bystré 21.51 22.74 18.45 23.19 22.74 3
8. Kuková 22.82 21.74 22.59 23.24 22.82 2
9. Hrabovec NP NP 38.85 41.75 41.75 2
10. Svidník NP NP NP NP 0 1
Priebežné poradie po 2. kole - Rokytov

Muži

DHZ 1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.kolo8.kolo9.kolo Celkovo
1. Kecerovce1520000000035
2. Becherov
20
10000000030
3. Sveržov1315000000028
4. Vyšná Voľa917000000026
5. Reľov
17
8000000025
6. Hrabovec1011000000021
7. Hankovce
11
3
000000014
8. FireRacing Sport1
13
000000014
9. Kamenica nad Cirochou65000000011
10. Bzenov A
5
6000000011
11. Spišský Štvrtok3
7
000000010
12. Drienov19000000010
13. Bystré82000000010
14. Bzenov B7200000009
15. Pušovce
4
200000006
16. Svidník2200000004
17. Rokytov0
4
00000004
18. Kuková1200000003
19. Horňa1100000002
20. Dlhé nad Cirochou0000000000

Ženy

DHZ 1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.kolo8.kolo9.kolo Celkovo
1. Šarišské Michaľany810000000018
2. Spišský Štvrtok Ženy10
8
000000018
3. Svidník4
5
00000009
4. Spišský Štvrtok Dorky6200000008
5. Kuková5300000008
6. Hankovce2
6
00000008
7. Hrabovec3200000005
8. Bystré1400000005
9. Horňa2200000004
2.kolo - Rokytov (19.06.2022)

Muži

p.č. DHZ 1.k - ĽP 1.k - PP 2.k - ĽP 2.k - PP Výsledný čas Získane body
1. Kecerovce 14.84 14.88 14.42 14.32 14.42 20
2. Vyšná Voľa 14.91 14.59 14.68 14.67 14.68 17
3. Sveržov NP NP 14.98 14.85 14.98 15
4. FireRacing Sport 15.46 15.24 NP NP 15.46 13
5. Hrabovec 15.13 16.25 15.61 15.50 15.61 11
6. Becherov 16.51 14.21 15.66 15.25 15.66 10
7. Drienov 15.35 15.82 NP NP 15.82 9
8. Reľov 15.88 15.61 NP NP 15.88 8
9. Spišský Štvrtok 14.56 16.15 15.94 15.51 15.94 7
10. Bzenov A NP NP 15.96 16.16 16.16 6
11. Kamenica nad Cirochou 15.92 18.39 15.94 16.30 16.30 5
12. Rokytov NP NP 16.32 15.92 16.32 4
13. Hankovce 16.42 15.86 15.47 16.37 16.37 3
14. Bzenov B 16.63 17.06 NP NP 17.06 2
15. Svidník 17.28 16.33 NP NP 17.28 2
16. Pušovce 17.42 18.11 NP NP 18.11 2
17. Kuková 22.20 22.07 NP NP 22.20 2
18. Bystré 40.63 16.79 NP NP 40.63 2
19. Vyšná Voľa B NP NP NP NP --
20. Horňa NP NP NP NP 1

Ženy

p.č. DHZ 1.k - ĽP 1.k - PP 2.k - ĽP 2.k - PP Výsledný čas Body
1. Šarišské Michaľany 22.36 22.38 17.56 18.30 18.3 10
2. Spišský Štvrtok Ženy NP NP 16.35 19.58 19.58 8
3. Hankovce 33.37 34.40 20.65 20.11 20.65 6
4. Svidník NP NP 20.75 21.09 21.09 5
5. Belá nad Cirochou NP NP 21.14 20.72 21.14 --
6. Bystré 23.14 26.71 19.36 21.16 21.16 4
7. Kuková 20.84 21.53 20.92 22.01 21.53 3
8. Horňa 21.72 20.26 42.42 41.35 21.72 2
9. Hrabovec 22.55 22.15 NP NP 22.55 2
10. Bzenov 22.90 24.35 29.35 28.69 24.35 --
11. Spišský Štvrtok Dorky 35.72 35.87 19.12 25.26 25.26 2
Priebežné poradie po 1. kole - Bystré

Muži

DHZ 1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.kolo8.kolo9.kolo Celkovo
1. Becherov
20
0000000020
2. Reľov
17
0000000017
3. Kecerovce150000000015
4. Sveržov130000000013
5. Hankovce
11
0000000011
6. Hrabovec100000000010
7. Vyšná Voľa9000000009
8. Bystré8000000008
9. Bzenov B7000000007
10. Kamenica nad Cirochou6000000006
11. Bzenov A
5
000000005
12. Pušovce
4
000000004
13. Spišský Štvrtok3000000003
14. Svidník2000000002
15. Kuková1000000001
16. Horňa1000000001
17. FireRacing Sport1000000001
18. Drienov1000000001
19. Rokytov0000000000
20. Dlhé nad Cirochou0000000000

Ženy

DHZ 1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.kolo8.kolo9.kolo Celkovo
1. Spišský Štvrtok Ženy100000000010
2. Šarišské Michaľany8000000008
3. Spišský Štvrtok Dorky6000000006
4. Kuková5000000005
5. Svidník4000000004
6. Hrabovec3000000003
7. Horňa2000000002
8. Hankovce2000000002
9. Bystré1000000001
1.kolo - Bystré (05.06.2022)

Muži

p.č. DHZ 1.k - ĽP 1.k - PP 2.k - ĽP 2.k - PP Výsledný čas Získane body
1. Becherov 17.91 18.01 14.79 14.39 14.79 20
2. Reľov 14.85 14.54 NP NP 14.85 17
3. Kecerovce 14.92 14.42 15.57 15.67 14.92 15
4. Sveržov 14.82 15.09 15.25 14.90 15.09 13
5. Hankovce 14.76 15.26 NP NP 15.26 11
6. Plavnica 15.53 15.82 NP NP 15.82 --
7. Hrabovec 15.86 15.00 15.57 15.93 15.86 10
8. Vyšná Voľa NP NP 14.59 16.18 16.18 9
9. Bystré 17.51 16.56 16.30 16.00 16.30 8
10. Bzenov B 23.06 16.72 16.58 16.55 16.58 7
11. Vyšná Šebastová 16.67 16.40 19.83 15.35 16.67 --
12. Kamenica nad Cirochou 16.25 18.13 17.11 16.99 17.11 6
13. Bzenov A NP NP 17.59 16.64 17.59 5
14. Dhz Šarišské Sokolovce NP NP 17.96 17.52 17.96 --
15. Pavlice A NP NP 15.82 18.35 18.35 --
16. Pušovce 18.93 15.45 NP NP 18.93 4
17. Spišský Štvrtok NP NP 20.11 15.67 20.11 3
18. Svidník 18.04 20.13 NP NP 20.13 2
19. Drienov NP NP NP NP 1
20. FireRacing Sport NP NP NP NP 1
21. Horňa NP NP NP NP 1
22. Kuková NP NP NP NP 1

Ženy

p.č. DHZ 1.k - ĽP 1.k - PP 2.k - ĽP 2.k - PP Výsledný čas Body
1. Spišský Štvrtok Ženy 16.22 16.77 18.79 16.00 16.77 10
2. Šarišské Michaľany 17.90 17.56 18.12 21.97 17.9 8
3. Spišský Štvrtok Dorky 20.69 19.56 NP NP 20.69 6
4. Dhz Šindliar 18.75 21.36 18.78 21.46 21.36 --
5. Kuková 36.14 25.65 21.44 21.74 21.74 5
6. Svidník NP NP 23.05 22.30 23.05 4
7. Hrabovec 25.68 27.72 22.25 24.68 24.68 3
8. Horňa 20.19 25.64 23.12 26.10 25.64 2
9. Hankovce NP NP 20.30 29.66 29.66 2
10. Bystré NP NP NP NP 0 1

Sponzori