Výsledky

Priebežné poradie po 5. kole - Reľov

Muži

DHZ 1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo Celkovo
1. Terňa1315209764
2. Kecerovce
20
111151562
3. Vyšná Voľa71717
2
17
60
4. FireRacing Sport17
11
15
11
660
5. Ľubovec
8
8
2
17
2055
6. Becherov513
10
13
10
51
7. Sveržov
9
1066940
8. Vtáčkovce2
20
132239
9. Hankovce
15
9110
3
38
10. Reľov112220136
11. Gaboltov
10
757433
12. Hrabovec367
2
1331
13. Drienov A
4
4
9
21130
14. Spišský Štvrtok2
5
82219
15. Komárov2234819
16. Raslavice63
2
5
218
17. Pušovce2218518
18. Mokroluh2242212
19. Nemcovce22
2
3
2
11
20. Šarišské Michaľany222
2
2
10
21. Drienov B
2
1
2
2
29
22. Bzenov22
1
2
29
23. Šarišské Sokolovce
2
2
2
006

Ženy

DHZ 1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo Celkovo
1. Spišský Štvrtok101010101050
2. Šarišské Michaľany6
6
18
6
27
3. Hrabovec4
5
4
2
823
4. Hankovce3883123
5. Raslavice2
4
6
6
2
20
6. Terňa ženy8252219
7. Gaboltov52
2
4518
8. Svinia233
5
3
16
9. Terňa dorastenky12
1
2410
5.kolo - Reľov (23.08.2020)

Muži

p.č. DHZ 1.k - ĽP 1.k - PP 2.k - ĽP 2.k - PP Výsledný čas Získane body
1. Ľubovec 15.09 14.79 14.38 14.29 14.38 20
2. Vyšná Voľa 14.05 15.03 14.24 14.55 14.55 17
3. Kecerovce 15.09 14.57 14.90 14.81 14.90 15
4. Hrabovec 14.93 14.91 15.11 14.08 14.93 13
5. Drienov A 15.40 15.68 14.71 14.97 14.97 11
6. Becherov 17.78 13.93 15.00 14.29 15.00 10
7. Sveržov 14.63 15.09 15.47 15.76 15.09 9
8. Komárov 15.29 15.15 15.45 15.24 15.29 8
9. Terňa 17.87 18.02 14.80 15.37 15.37 7
10. FireRacing Sport NP NP 15.10 15.42 15.42 6
11. Pušovce 14.98 15.59 16.17 14.77 15.59 5
12. Gaboltov 15.00 15.72 15.96 14.91 15.72 4
13. Veľký Lipník B 16.64 20.73 16.08 16.00 16.08 --
14. Hankovce 17.48 17.46 16.16 15.15 16.16 3
15. Šarišské Michaľany 21.16 20.25 16.27 15.90 16.27 2
16. Spišský Štvrtok 14.41 16.39 NP NP 16.39 2
17. Mokroluh NP NP 16.46 15.58 16.46 2
18. Vtáčkovce 13.95 16.56 23.67 23.98 16.56 2
19. Bzenov 16.45 16.58 16.82 16.94 16.58 2
20. Drienov B 18.43 16.34 17.02 15.58 17.02 2
21. Nemcovce 21.94 21.53 18.48 17.15 18.48 2
22. Ihľany 17.66 18.82 NP NP 18.82 --
23. Veľký Lipník 18.95 18.84 19.75 18.46 18.95 --
24. Raslavice NP NP 25.92 24.42 25.92 2
25. Reľov NP NP NP NP 1

Ženy

p.č. DHZ 1.k - ĽP 1.k - PP 2.k - ĽP 2.k - PP Výsledný čas Body
1. Spišský Štvrtok 16.78 16.55 16.75 18.76 16.78 10
2. Spišská Sobota 17.71 17.85 NP NP 17.85 --
3. Hrabovec 19.52 19.19 17.84 18.51 18.51 8
4. Šarišské Michaľany 17.18 19.20 NP NP 19.2 6
5. Gaboltov 18.80 22.03 19.31 18.69 19.31 5
6. Terňa dorastenky 18.79 19.43 19.57 17.20 19.43 4
7. Svinia 20.64 20.54 19.46 21.12 20.64 3
8. Terňa ženy 26.92 26.84 NP NP 26.92 2
9. Raslavice 29.07 30.11 36.98 19.12 30.11 2
10. Hankovce NP NP NP NP 0 1
Priebežné poradie po 4. kole - Hankovce

Muži

DHZ 1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo Celkovo
1. Terňa1315209057
2. FireRacing Sport17
11
15
11
054
3. Kecerovce
20
11115047
4. Vyšná Voľa71717
2
043
5. Becherov513
10
13041
6. Vtáčkovce2
20
132037
7. Ľubovec
8
8
2
17
035
8. Reľov112220035
9. Hankovce
15
9110035
10. Sveržov
9
1066031
11. Gaboltov
10
757029
12. Drienov A
4
4
9
2019
13. Hrabovec367
2
018
14. Spišský Štvrtok2
5
82017
15. Raslavice63
2
5
016
16. Pušovce2218013
17. Komárov2234011
18. Mokroluh2242010
19. Nemcovce22
2
3
09
20. Šarišské Michaľany222
2
08
21. Drienov B
2
1
2
2
07
22. Bzenov22
1
2
07
23. Šarišské Sokolovce
2
2
2
006

Ženy

DHZ 1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo Celkovo
1. Spišský Štvrtok10101010040
2. Hankovce3883022
3. Šarišské Michaľany6
6
18021
4. Raslavice2
4
6
6018
5. Terňa ženy8252017
6. Hrabovec4
5
4
2
015
7. Svinia233
5
013
8. Gaboltov52
2
4013
9. Terňa dorastenky12
1
206
4.kolo - Hankovce (16.08.2020)

Muži

p.č. DHZ 1.k - ĽP 1.k - PP 2.k - ĽP 2.k - PP Výsledný čas Získane body
1. Reľov 14.64 14.62 NP NP 14.64 20
2. Ľubovec 14.65 14.27 14.96 15.36 14.65 17
3. Kecerovce 14.71 14.80 15.17 17.39 14.80 15
4. Becherov 14.53 15.04 NP NP 15.04 13
5. FireRacing Sport 16.33 16.28 15.25 15.54 15.54 11
6. Hankovce 18.54 15.42 15.35 15.73 15.73 10
7. Terňa 15.72 15.76 NP NP 15.76 9
8. Pušovce 16.50 17.57 15.33 15.77 15.77 8
9. Gaboltov 15.85 14.83 NP NP 15.85 7
10. Sveržov NP NP 15.92 15.04 15.92 6
11. Raslavice 15.99 15.46 16.59 15.20 15.99 5
12. Komárov 15.40 16.01 NP NP 16.01 4
13. Nemcovce 19.42 18.12 15.08 16.33 16.33 3
14. Drienov B 16.53 14.41 16.53 16.14 16.53 2
15. Vyšná Voľa 14.23 16.72 17.60 15.17 16.72 2
16. Hrabovec NP NP 16.94 15.56 16.94 2
17. Spišský Štvrtok 17.13 17.08 NP NP 17.13 2
18. Šarišské Michaľany 17.55 16.67 NP NP 17.55 2
19. Mokroluh 19.61 19.65 18.86 18.52 18.86 2
20. Vtáčkovce NP NP 21.34 18.59 21.34 2
21. Drienov A NP NP 24.95 24.42 24.95 2
22. Bzenov NP NP 26.03 26.52 26.52 2
23. Vyšná Vola B NP NP NP NP --
24. Bratislava-Jarovce NP NP NP NP --

Ženy

p.č. DHZ 1.k - ĽP 1.k - PP 2.k - ĽP 2.k - PP Výsledný čas Body
1. Spišský Štvrtok 16.46 18.40 17.41 16.33 17.41 10
2. Šarišské Michaľany 17.22 21.05 18.11 17.28 18.11 8
3. Raslavice 22.10 20.99 18.53 18.26 18.53 6
4. Svinia NP NP 18.63 19.25 19.25 5
5. Gaboltov 23.05 20.24 18.83 19.43 19.43 4
6. Hankovce 19.75 19.05 NP NP 19.75 3
7. Terňa ženy 20.14 20.62 19.85 16.99 19.85 2
8. Terňa dorastenky 21.02 19.32 20.26 20.75 20.75 2
9. Hrabovec 18.69 21.40 NP NP 21.4 2
Priebežné poradie po 3. kole - Becherov

Muži

DHZ 1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo Celkovo
1. Terňa1315200048
2. FireRacing Sport17
11
15
0043
3. Vyšná Voľa717170041
4. Vtáčkovce2
20
130035
5. Kecerovce
20
1110032
6. Becherov513
10
0028
7. Sveržov
9
1060025
8. Hankovce
15
910025
9. Gaboltov
10
750022
10. Ľubovec
8
8
20018
11. Drienov A
4
4
9
0017
12. Hrabovec3670016
13. Spišský Štvrtok2
5
80015
14. Reľov11220015
15. Raslavice63
2
0011
16. Mokroluh224008
17. Komárov223007
18. Šarišské Sokolovce
2
2
2
006
19. Šarišské Michaľany222006
20. Nemcovce22
2
006
21. Pušovce221005
22. Drienov B
2
1
2005
23. Bzenov22
1
005

Ženy

DHZ 1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo Celkovo
1. Spišský Štvrtok1010100030
2. Hankovce3880019
3. Terňa ženy8250015
4. Šarišské Michaľany6
6
10013
5. Hrabovec4
5
40013
6. Raslavice2
4
6
0012
7. Gaboltov52
2
009
8. Svinia233008
9. Terňa dorastenky12
1
004
3.kolo - Becherov (08.08.2020)

Muži

p.č. DHZ 1.k - ĽP 1.k - PP 2.k - ĽP 2.k - PP Výsledný čas Získane body
1. Terňa 16.07 14.68 14.42 14.45 14.45 20
2. Vyšná Voľa 14.60 15.53 14.53 14.14 14.53 17
3. FireRacing Sport 14.36 14.82 13.92 14.62 14.62 15
4. Vtáčkovce 14.64 14.32 15.08 14.34 14.64 13
5. Kecerovce 15.10 14.88 14.55 14.75 14.75 11
6. Becherov 15.00 14.78 NP NP 15.00 10
7. Drienov A NP NP 15.03 15.24 15.24 9
8. Spišský Štvrtok 17.36 14.19 15.33 15.24 15.33 8
9. Hrabovec NP NP 14.38 15.41 15.41 7
10. Sveržov 15.38 15.45 17.72 15.71 15.45 6
11. Dlhé nad Cirochou NP NP 14.81 15.50 15.50 --
12. Gaboltov 16.42 16.02 16.13 16.06 16.13 5
13. Mokroluh 18.81 20.01 16.22 15.94 16.22 4
14. Vyšná Šebastová 20.18 19.66 15.94 16.61 16.61 --
14. Komárov NP NP 16.09 16.61 16.61 4
16. Šarišské Michaľany 18.05 17.16 15.67 17.37 17.37 2
17. Veľký Slivník 17.10 17.56 18.41 20.18 17.56 --
18. Dhz Bardejov 17.73 17.10 18.17 17.62 17.73 --
19. Reľov NP NP 15.30 17.77 17.77 2
20. Ľubovec NP NP 17.85 14.17 17.85 2
21. Drienov B NP NP 17.89 15.74 17.89 2
22. Raslavice NP NP 18.05 14.85 18.05 2
23. Šarišské Sokolovce 18.05 18.29 28.81 29.12 18.29 2
24. Vyšná Voľa B NP NP 18.44 16.98 18.44 --
25. Nemcovce 23.03 23.55 NP NP 23.55 2
26. Pušovce NP NP NP NP 1
27. Bzenov NP NP NP NP 1
28. Hankovce np np NP NP 1

Ženy

p.č. DHZ 1.k - ĽP 1.k - PP 2.k - ĽP 2.k - PP Výsledný čas Body
1. Spišský Štvrtok 18.09 17.98 16.61 17.08 17.08 10
2. Hankovce 17.70 19.73 18.38 18.03 18.38 8
3. Raslavice 18.24 18.61 18.16 18.82 18.61 6
4. Terňa ženy 20.44 18.18 18.64 18.38 18.64 5
5. Vyšná Šebastová ženy 20.77 20.02 19.85 19.54 19.85 --
6. Hrabovec NP NP 20.58 19.93 20.58 4
7. Svinia NP NP 19.15 21.17 21.17 3
8. Gaboltov 22.11 22.95 NP NP 22.95 2
9. Šarišské Michaľany NP NP NP NP 0 1
10. Terňa dorastenky NP NP NP NP 0 1
Priebežné poradie po 2. kole - Terňa

Muži

DHZ 1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo Celkovo
1. Terňa131500028
2. FireRacing Sport17
11
00028
3. Vyšná Voľa71700024
4. Hankovce
15
900024
5. Vtáčkovce2
20
00022
6. Kecerovce
20
100021
7. Sveržov
9
1000019
8. Becherov51300018
9. Gaboltov
10
700017
10. Ľubovec
8
8
00016
11. Reľov11200013
12. Raslavice630009
13. Hrabovec360009
14. Drienov A
4
40008
15. Spišský Štvrtok2
5
0007
16. Šarišské Sokolovce
2
2
0004
17. Šarišské Michaľany220004
18. Pušovce220004
19. Nemcovce220004
20. Mokroluh220004
21. Komárov220004
22. Bzenov220004
23. Drienov B
2
1
0003

Ženy

DHZ 1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo Celkovo
1. Spišský Štvrtok101000020
2. Šarišské Michaľany6
6
00012
3. Hankovce3800011
4. Terňa ženy8200010
5. Hrabovec4
5
0009
6. Gaboltov520007
7. Raslavice2
4
0006
8. Svinia230005
9. Terňa dorastenky120003
2.kolo - Terňa (26.07.2020)

Muži

p.č. DHZ 1.k - ĽP 1.k - PP 2.k - ĽP 2.k - PP Výsledný čas Získane body
1. Vtáčkovce 14.17 14.27 15.63 13.93 14.27 20
2. Vyšná Voľa 14.47 14.35 14.92 14.69 14.47 17
3. Uzovské Pekľany A 14.72 14.62 16.16 15.02 14.72 --
4. Terňa 16.82 16.72 14.76 14.95 14.95 15
5. Becherov 15.04 14.42 NP NP 15.04 13
6. FireRacing Sport 20.77 15.53 15.18 14.72 15.18 11
7. Sveržov NP NP 15.19 15.06 15.19 10
8. Hankovce NP NP 15.27 15.03 15.27 9
9. Ľubovec 14.52 15.33 19.65 19.52 15.33 8
10. Gaboltov 15.45 14.62 20.46 19.46 15.45 7
11. Hrabovec 15.49 14.84 14.92 16.02 15.49 6
12. Spišský Štvrtok 15.52 15.58 15.55 15.43 15.55 5
13. Drienov A NP NP 15.56 15.62 15.62 4
14. Hermanovce 14.55 15.97 15.62 15.77 15.77 --
15. Raslavice 21.19 20.08 15.78 15.37 15.78 3
16. Komárov 22.25 22.12 15.12 16.32 16.32 2
17. Šarišské Michaľany 15.73 16.64 NP NP 16.64 2
18. Reľov 16.42 16.84 NP NP 16.84 2
19. Brestov 15.26 17.02 NP NP 17.02 --
20. Bzenov 15.92 18.24 15.62 17.17 17.17 2
21. Nemcovce 16.35 17.82 17.44 15.72 17.44 2
22. Šarišské Sokolovce 17.73 17.79 NP NP 17.79 2
23. Pušovce 16.49 19.52 17.92 17.17 17.92 2
24. Mokroluh 20.03 15.78 17.68 18.16 18.16 2
25. Krivany 18.37 16.09 18.92 16.76 18.37 --
26. Lipovce 17.82 19.03 NP NP 19.03 --
27. Bardejov 19.92 19.22 NP NP 19.92 --
28. Uzovské Pekľany B 22.52 21.77 NP NP 22.52 --
29. Drienov B NP NP NP NP 1
30. Lúčka muži NP NP NP NP --
31. Kecerovce NP NP NP NP 1

Ženy

p.č. DHZ 1.k - ĽP 1.k - PP 2.k - ĽP 2.k - PP Výsledný čas Body
1. Spišský Štvrtok 17.63 16.75 16.52 16.92 16.92 10
2. Hankovce 17.34 17.19 NP NP 17.34 8
3. Šarišské Michaľany 17.32 17.66 21.22 18.42 17.66 6
4. Hrabovec NP NP 17.94 18.58 18.58 5
5. Raslavice NP NP 18.84 17.72 18.84 4
6. Svinia 19.16 19.47 NP NP 19.47 3
7. Terňa dorastenky 19.52 18.67 28.24 32.33 19.52 2
8. Gaboltov NP NP 19.22 19.87 19.87 2
9. Šindliar 19.84 20.13 19.37 20.15 20.13 --
10. Terňa ženy 22.32 21.96 NP NP 22.32 2
Priebežné poradie po 1. kole - Spiššký štvrtok

Muži

DHZ 1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo Celkovo
1. Kecerovce
20
000020
2. FireRacing Sport17000017
3. Hankovce
15
000015
4. Terňa13000013
5. Reľov11000011
6. Gaboltov
10
000010
7. Sveržov
9
00009
8. Ľubovec
8
00008
9. Vyšná Voľa700007
10. Raslavice600006
11. Becherov500005
12. Drienov A
4
00004
13. Hrabovec300003
14. Šarišské Sokolovce
2
00002
15. Šarišské Michaľany200002
16. Spišský Štvrtok200002
17. Pušovce200002
18. Nemcovce200002
19. Mokroluh200002
20. Komárov200002
21. Drienov B
2
00002
22. Bzenov200002
23. Vtáčkovce200002

Ženy

DHZ 1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo Celkovo
1. Spišský Štvrtok10000010
2. Terňa ženy800008
3. Šarišské Michaľany600006
4. Gaboltov500005
5. Hrabovec400004
6. Hankovce300003
7. Svinia200002
8. Raslavice200002
9. Terňa dorastenky100001
1.kolo - Spiššký štvrtok (19.07.2020)

Muži

p.č. DHZ 1.k - ĽP 1.k - PP 2.k - ĽP 2.k - PP Výsledný čas Získane body
1. Kecerovce 14.38 14.50 14.46 14.14 14.46 20
2. FireRacingSport 14.60 14.20 14.66 14.34 14.60 17
3. Bijacovce 14.61 13.89 NP NP 14.61 --
4. Hankovce NP NP 14.67 14.29 14.67 15
5. Terňa 14.81 15.36 14.96 14.29 14.96 13
6. Topoľčianky 28.31 25.32 14.72 15.04 15.04 --
7. Reľov 15.59 14.77 15.14 14.80 15.14 11
8. Spišská Nová Ves 15.15 14.46 NP NP 15.15 --
9. Gaboltov 15.33 14.55 15.25 14.61 15.25 10
10. Sveržov 16.61 16.69 14.86 15.27 15.27 9
11. Ľubovec 14.85 15.35 16.42 15.60 15.35 8
12. Bystrá 15.43 14.82 NP NP 15.43 --
13. Vyšná Voľa 15.44 14.50 NP NP 15.44 7
14. Raslavice NP NP 15.65 15.45 15.65 6
15. Becherov 15.77 14.58 16.19 16.64 15.77 5
16. Drienov A 15.00 15.90 18.65 18.11 15.90 4
17. Hrabovec 16.39 14.43 NP NP 16.39 3
18. Komárov NP NP 16.05 16.58 16.58 2
19. Vtáčkovce 14.61 16.63 NP NP 16.63 2
20. Šarišské Sokolovce NP NP 16.29 16.73 16.73 2
21. Pušovce 16.76 15.76 20.50 20.71 16.76 2
22. Šarišské Michaľany 16.82 16.71 NP NP 16.82 2
23. Dlhé nad Cirochou 17.12 16.47 15.89 17.42 17.12 --
24. Mokroluh 19.91 17.25 17.14 16.82 17.14 2
25. Bzenov 27.33 26.97 17.21 19.96 19.96 2
26. Spišský Štvrtok NP NP 21.25 18.67 21.25 2
27. Nemcovce NP NP 22.30 18.61 22.30 2
28. Drienov B NP NP 24.68 23.81 24.68 2
29. Krížová Ves NP NP NP NP --

Ženy

p.č. DHZ 1.k - ĽP 1.k - PP 2.k - ĽP 2.k - PP Výsledný čas Body
1. Bijacovce 16.46 16.61 17.13 16.76 16.61 --
2. Spišský Štvrtok 16.55 18.20 17.00 17.51 17.51 10
3. Terňa ženy 18.03 16.76 18.62 17.05 18.03 8
4. Šarišské Michaľany 19.02 17.28 21.90 22.86 19.02 6
5. Gaboltov 18.87 19.30 18.71 19.94 19.3 5
6. Hrabovec 19.46 18.26 NP NP 19.46 4
7. Hankovce 28.24 26.46 18.41 19.84 19.84 3
8. Odorín 19.86 19.72 NP NP 19.86 --
9. Raslavice 32.32 31.88 21.32 21.53 21.53 2
10. Svinia 27.98 19.25 24.57 22.15 24.57 2
11. Terňa dorastenky NP NP NP NP 0 1

Sponzori